top of page

Luontoympäristön mahdollisuudet työhyvinvoinnissa


Kaunis ja rauhallinen luontoympäristö on harvaan asutussa Suomessa lähes itsestäänselvyys. Sen mahdollisuuksia ja ylivertaisuutta työhyvinvoinnissa ei kuitenkaan tiedosteta tarpeeksi.


Luonnon tuoma merkityksellisyys on yksi elämämme peruskivistä. Merkityksellisyyttä tuottaa esim. luonnon suojelu, eläin- tai kasvilajisto ja erilaiset ekosysteemit sekä luonto ja siihen yhteydessä oleva kulttuurihistoria. Esimerkiksi mökkeilyn olemus muuttuu varsin oleellisesti mikäli siitä vietäisiin kaikki luonnon tuoma merkityksellisyys.


Vaikka itsellä ei luontoon liittyisi mitään henkilökohtaista, on se kuitenkin jo itsessään rentouttava ja parantava. Luonnossa oleskelulla ja liikkumisella on tutkitusti useita terveysvaikutuksia jo todella lyhyen ajan kuluessa. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Verenpaine alenee ja fyysiset oireet vähenevät. Noin 15—20 minuutin oleskelulla luonnossa on verenpainetta alentava vaikutus. Lisäksi kehon rentoutuessa jännittyneisyydestä ja huonoista työskentelyasennoista aiheutuvat fyysiset oireet vähenevät. 1

  • Mieliala kohenee ja stressi lievittyy. Luonto piristää mieltä ja sen tarjoama seesteisyys vaikuttaa myönteisesti kiireiseen elämään ja tietotulvaan joutuneeseen ihmiseen. 1


Työelämä on monelle suurin stressin aihe. Luonto tarjoaa keholle oivan ympäristön palautua ja rentoutua. Tämän lisäksi luonnolla on positiivinen vaikutus vuorovaikutukseen. “Luonnon avulla suhde omaan itseen ja muihin ihmisiin koetaan myönteisemmäksi. Myös erilaisten ryhmien välinen kanssakäyminen helpottuu. Luonnon tutut piirteet auttavat myös sopeutumaan uuteen ympäristöön.” 1 Korona-aika on vaikuttanut negatiivisesti monien organisaatioiden yrityskulttuuriin ja henkilöstön vuorovaikutukseen. Henkilökohtainen kanssakäyminen on vähentynyt merkittävästi tai jopa hävinnyt kokonaan ja uusia tiimin jäseniä ei ole ehkä koskaan nähty kasvotusten. Vaikka virtuaaliset työkalut mahdollistavat sujuvan kanssakäymisen, ovat ne organisaatiot harvassa, joiden yrityskulttuuri on aidosti täysin rakentunut etätyökäytäntöjä ajatellen.


Kaski Agencyn henkilöstötilaisuus Aulangon maisemissa

Yrityskulttuurilla ja käytännöillä on suurin vaikutus työhyvinvointiin kokonaisuudessaan. Silti työkavereiden kanssa vietetyt virkistyspäivät muodostavat hyvin toteutettuna tärkeän osan työntekijöiden viihtyvyydessä. Päivällinen tai alkoholintäyteinen iltama ei ole ainoa mahdollisuus viettää yhteistä aikaa. Luonnon Arvoilla tuottaa luontoarvoihin ja yritysvastuuseen keskittyviä luontoelämyksiä yrityksille ja yhteisölle. Toiminnassamme korostuu vuorovaikutteisuus. Kaikki elämykset on suunniteltu asiakasryhmän taitotason ja mielenkiinnon mukaisesti. “Mukaansatempaavia” seuraleikkejä ei ole, vaan pienen kynnyksen yhdessä tekemisen kautta luodaan onnistumisen ja oppimisen kokemuksia sekä vahvistetaan suhteita kollegoihin.


Luonnon Arvoilla tavoitteena on parantaa ihmisten ymmärrystä luonnosta sekä sen tärkeydestä ja edesauttaa sen suojelua. Työhyvinvointitapahtumien ohella haluamme edistää yritysvastuun kehittymistä. Rentouttava ja vuorovaikutusta edesauttava ympäristö tarjoaa loistavan mahdollisuuden pohtia yrityksen vastuullisuutta. Miltä kuulostaisi vastuullisuus- tai luonnon monimuotoisuustyöpaja luontopäivän lomassa? Vastuullisuuden toteuttaminen liike-elämässä vaatii henkilöstön, joka sisäistää ja jakaa yrityksen vastuullisuustavoitteet sekä ymmärtää miten vastuullisuusajattelu linkittyy omaan työhön. Tähän tuomme Luonnon Arvoilla -palveluiden avulla vastauksen. Käytännön esimerkein ja luonnon läheisyyden kautta voidaan helposti pohtia seuraavia kysymyksiä: Mitkä ovat omat arvoni miten nämä liittyvät yritykseni arvoihin sekä ympäristöön kokonaisuutena? Miten luontoarvoja voisi ottaa paremmin huomioon omassa työssä? Mitä hyötyä yritysvastuusta on yritykselle ja miten yrityksen ympäristövastuuta voisi kehittää? Vastuullisuusajattelun kehittämisessä luonnon helmassa saa kaksi kärpästä yhdellä iskulla - se on jo itsessään mukavaa ja se lisää työn merkityksellisyyttä.

  1. Luonnon vaikutus hyvinvointiin. Mielenterveystalo.Comments


bottom of page