top of page

Henkilöstöpohjaista yritysvastuuta luonnossa

Yritysvastuun merkitystä ja tarpeellisuutta on alettu ymmärtää liiketoiminnassa viime vuosina. Uskallan kuitenkin väittää, että niin strategisen kuin henkilöstöpohjaisen vastuullisuuden tuomaa potentiaalia ei vielä täysin ymmärretä. Usein yrityvastuu esittäytyy yrityksissä vastuullisuusstrategian muodossa ja siellä kvantifioituina lukuina. Tämä on toki tärkeää ja monelle yrityksille myös lakisääteistä. Usein kuitenkin mietin kuinka paljon yritykset pystyisivät tuottamaan lisäarvoa tuomalla vastuullisuusajattelua ja vastuullisuusinnovointia mukaan kaikkien tiimien työskentelyyn.


Vastuullisuutta ei voi ajatella vain oman talon sisäisenä asiana. Kyse on paljolti uskalluksesta tehdä uutta. Olisiko hieno kertoa mainostoimiston asiakkaalle, että tiimimme osaavat pohtia konsepteja vastuullisuuden kannalta tai että konsulttimme pystyvät rakentamaan uusia mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta? Poikkileikkaavan vastuullisuusajattelun mahdollisuudet korostuvat työntekijöiden oman tehtävätuntemuksen kautta. Toimivan vastuullisuustrategian voi rakentaa hyvinkin osana yrityksen strategiaprosessia, mutta tämä ei mahdollista henkilöstöstä kumpuavaa vastuullisuusinnovointia. Miten yritysvastuu liittyy omiin työtehtäviini ja miten voin edesauttaa vastuullisuutta omassa työssään? Miten voisin omassa työssäni tuottaa asiakkaillemme arvoa vastuullisuuden kautta? En tarkoita näillä esimerkeillä sitä, miten toimiston paperin käyttöä voidaan vähentää joillain prosenteilla (vaikka tämäkin on toki tärkeää) vaan sitä miten yrityksen ydinliiketoiminnan ja asiakkaille tarjottavien tuotteiden kehittämisessä voidaan ottaa vastuullisuus paremmin ja kokonaisvaltaisemmin huomioon.


Yritystason toimenpiteet ja projektit sekä strategiset kumppanuudet asiaa edistävien toimijoiden kanssa ovat vastuullisuuden ytimessä. Rinnalle tarvitaan kuitenkin myös henkilöstölähtöistä toimintaa.


Vastuullinen toiminta heijastuu yrityskuvaan monella eri tasolla. Positiivinen työnantajamielikuva helpottaa rekrytointeja ja aitoon vastuullisuuteen pohjautuva brändikuva luo kestäviä asiakassuhteita. Niin asiakas kuin uusi työntekijä saa kyllä nopeasti kiinni yrityksen vastuullisuuden tasosta.


Tiimien työskentelyssä tärkeää on virittää ajattelua oikeaan suuntaan ja luoda toiminnalle oikeanlaiset puitteet. Esimerkiksi vahvasti prosessoitu tai kvantifitoitu liiketoiminnan vastuullisuus ei aina mahdollista uutta ajattelua. Lisäksi vastuullisuuden tuottama parantunut sidosryhmien sitouttaminen ei välttämättä näy heti luvuissa. OIen kuitenkin huomannut, että työelämässä kilpailu kohdistuu usein nimenomaan sidosryhmien sitoutumiseen, eli kysymys on kilpailusta ajasta.


Erinomaisen ja käytännönläheisen tavan ympäristön vastuullisuusajattelun korostamiseen niin henkilöstön kuin ylimmän johdon tasolla tarjoaa virkistyspäivät luonnossa. Hyvä fiilis ja luonnon inspiroiva ja rauhoittava vaikutus mahdollistaa täysin erilaisen ymmärryksen luomisen. Luonnossa liikkuminen rauhoittaa ja ohjaa ajatuksia kohti kestävyyden ja vastuullisuuden ydintä, eli luontoympäristön kestävyyttä. Olen halunnut mahdollistaa tällaisen ajattelun ja toiminnan tarjoamalla yrityksille yritysvastuuteemaisia tyky-aktiviteetteja esim. päiväretkinä ja yön yli vaelluksina. Ajallinen panostus kannattaa. Miten henkilöstö pystyisi ottamaan yrityksen vastuullisuuden omakseen ellei sille anneta sijaa? Järjestä yrityksesi tiimipäivät Luonnon Arvoilla.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page