top of page

Toiminnan laatu ja turvallisuus sekä luontoarvojen ja monimuotoisuuden kunnioittaminen ovat Luonnon Arvoilla luonto- ja elämyspalveluiden toiminnan ohjaavat ajatukset.

Karhunkierros1.jpg

Turvallisuus

Luonnon Arvoilla luonto- ja elämyspalveluiden luotettavuus ja turvallisuus ovat toiminnan keskiössä. Turvallisuusasiat otetaan aina vakavasti, vaikka toimintamme luonteen vuoksi tiimipäiviin luonnossa ei lähtökohtaisesti liity korkeaa riskiä.

Jokaisesta tapahtumasta laaditaan erikseen 

turvallisuussuunnitelma, pelastussuunnitelma ja riskikartoitus.

Turvallisuussuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset ja käytännönläheiset ohjeet yksittäisten toimintojen ja suorituspaikkojen osalta sekä toimintaan liittyvät riskit. Pelastussuunnitelman sisältää tietoja vaaratilainteiden ennaltaehkäisystä ja varautumisesta ja millä tavalla tapahtuvissa onnettomuustilanteissa toimitaan.

Yrityksen turvallisuuden jatkuvuuden takaamiseksi toiminnan turvallisuutta uudelleenarvioidaan ja kehitetään uusien parhaiden käytäntöjen mukaan. 

Yrityksemme turvallisuusdokumentit ovat saatavilla pyynnöstä.

Vastuullisuus

Turvallisuuden lisäksi ympäristövastuun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen ovat toimintaamme vahvasti ohjaavia ajatuksia.

​Vastuullisuus on mukana yrityksen toiminnassa koko arvoketjun matkalta. Suunnitteluvaiheessa voidaan jo ratkaisevasti vaikuttaa palveluiden kestävyyteen.​

Palveluidemme toteutus ja sijainti mietitään aina luontoarvoja kunnioittaen. Ympäristöä kuormittavien materiaalien käyttö minimoidaan ja jätehuollosta huolehditaan asianmukaisesti.

 

Yrityksemme tuottaman lisäarvon tasa-arvoinen jakatuminen koko arvoketjulle on tärkeää. Alihankkijoiden työhyvinvointi ja jaksaminen mahdollistavat pitkällä aikavälillä toimivan palvelukokonaisuuden pysyvyyden.

Toimintamme vastuullisuusasiat eivät kuitenkaan ikinä tule valmiiksi ja pyrimme tekemään jatkuvasti parannuksia toimintaamme uuden tutkimustiedon sekä palautteen kautta.

Laamoja Jurmossa

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita

bottom of page